KONTAKT

Adresa

F. Kráľa 4, BREZNO

Email

info@pmtrans.sk

Telefón

+421 905 264 186

Denne

09:00 - 18:00

Fakturačné údaje:
PB TEL s.r.o.
BALCAR Miroslav
F. Kráľa 4
977 01 BREZNO

IČO: 36 732 273
DIČ: 2022318474
IČ DPH: SK 2022318474

Spoločnosť zapísaná v OR OS B. Bystrica: s.r.o, vložka 15047/S

Bankové spojenie:
ČSOB a.s.
Č.ú.: 4006621068/7500
IBAN: SK2575000000004006621068
SWIFT: CEKOSKBX