Kontakt

Sídlo spoločnosti:
PM TRANS
9. mája 41
977 03  BREZNO

Kontakt:
info@pmtrans.sk
+421 905 264 186
+421 905 623 642
www.pmtrans.sk

Fakturačné údaje:
PB TEL s.r.o.
BALCAR Miroslav
9. Mája 41
977 03  BREZNO

IČO: 36 732 273
DIČ: 2022318474
IČ DPH: SK 2022318474

Spoločnosť zapísaná v OR OS B. Bystrica: Sro, vložka 15047/S

Bankové spojenie:
ČSOB a.s.
Č.ú.: 4006621068/7500
IBAN: SK2575000000004006621068
SWIFT: CEKOSKBX